Uudised ja teated

Homme heisatakse riigilipud

26. märts 2013

Kolmapäeval, 27. märtsil, on priiuse põlistumise päeva puhul Eestis lipupäev. 

Vaid sel aastal tähistataval päeval heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Vabariigi Valitsus kutsus ka kõiki teisi üles heiskama sellel päeval Eesti lippu.

27. märtsil 2013. a saab taasiseseisvumise järgne iseseisvuse aeg pikemaks okupatsioonieelsest iseseisvuse ajast (7890 päeva). Selle ainukordse päeva ähistamisega avaldame tänu kõigile neile, kes on andnud oma panuse vaba ja iseseisva Eesti heaks.
 
 
Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
693 5683
 
Vaata lisaks:
 
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee