Uudised ja teated

SOOJUSPUMPADE INFOPÄEV. Helme vallamajas 03. aprillil 2013, kell 18.00

19. märts 2013

Kas küttearved teevad teile liiga ?

Kas mõistlikke lahendusi polegi ?

Kas kütteprobleemi lahenduseks võiks olla soojuspump ?

Arvan, et pole ühtegi inimest Eestimaal, kes esimesele küsimusele vastaks eitavalt. Teisele küsimusele võiks vastata, on küll, kuid need on enamasti suhteliselt suuri investeeringuid nõudvad.  Edasi tekib loogiline küsimus – kust saada investeeringuteks raha? Tänapäeval on raha ju oskuste - teadmiste kõrval ainuke defitsiit! Kas ikka on nii? Kas soojuspump küttesüsteemis võiks pakkuda lahendusi?

Kõigepealt olgu kohe öeldud, et Eesti Soojuspumba Liit (ESPL) kui erialaliit pakub oma liikmete kaudu ka selliseid komplekslahendusi, kus soojuspumbaga on süsteemi ühendatud teisi seadmeid ja küttevorme. Viimase kolme aasta trendide põhjal võiks väita, et soojuspumbad vallutavad Eesti kütteturgu, sest iga kolmas uus või renoveeritav objekt lahendatakse soojuspumba-küttega. Hetkel on Eestis prevaleeriv renoveeritav kütteturg, mis üldjuhul seab tingimuseks väga erinevate küttekombinatsioonide kasutamise. See tähendab seda, et tegelikult on Eesti kütteturu liidriks komplekslahendus, mis iga konkreetse objekti puhul on optimaalseim. Seega vanu küttevorme ei heideta kõrvale vaid enamjaolt lülitatakse uude küttesüsteemi. Põhikütteks võib saada nii soojuspumbaga küte ja täiendavaks kütteks ükskõik mis muu endine küttevorm kui ka vastupidi.

Viimastel aastatel on soojuspumpade tehnoloogia läbi teinud tormilise arengu. Turule on tulnud uue põlvkonna soojuspumbad, tõusnud on nende efektiivsus ja töökindlus. Juba traditsiooniliste energiaallikate kõrvalt nagu maa, vesi, õhk ja energiapuurauk, saadakse lisaks uute soojuspumba-süsteemidega energia kätte nii heitveest, ventilatsioonitagastusest kui ka päikesepaneelide kaudu.

Tänu tehnoloogia kiirele arengule viimastel aastatel on tekkinud võimalused soojuspumba turu laienemiseks. Lisaks traditsioonilistele individuaalelamutele on kaasaegsete soojuspumba-süsteemidega võimalik kütta nii korterelamuid, suuri ja keerulisi tööstus- kui ka teisi taristu objekte.

Meie Liidu liikmed suudavad pakkuda komplekslahendusi ja teenuseid alates nõustamisest (ka rahaliste vahendite hankimisel), projekteerimisest, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehitamisest, paigaldamisest ja renoveerimisest ning lõpetades majade soojustamise ja ümbruse haljastamisega.

Milline oleks teile parim küttelahendus?

Palju see maksab ja missuguseid võimalusi pakuvad erinevad rahastamisfondid?

Kas kohalik omavalitsus saab nendes küsimustes korteriühistuid aidata? ...

Neile ja paljudele teistele akuutsetele küsimustele vastuse saamiseks palutakse kõiki huvilisi Eesti Soojuspumba Liidu poolt korraldatavale Soojuspumba infopäevale, mis toimub 03. 04.2013 kell 18:00, Helme vallamajas.

NB! Vaata ka kuulutust ! SP-infopäeva kuulutus 030413.pdf

Jüri Miks

Eesti Soojuspumba Liit

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee