Uudised ja teated

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts ootab Pärandihoidja sõle kandidaate

14. märts 2013

Kandidaat peab olema Valgamaa elanik. Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:

* elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel;

* rahvamuusika valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
 
* rahvatantsu valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
 
* käsitöömeistri auhind väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või  väljapaistva aastasündmuse eest;
 
* kultuuritöö auhind väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
 
* lootustandva noore rahvakunstniku auhind antakse isikule vanuses kuni 30 aastat, kellel on väljapaistvaid teeneid rahvakunsti ja /või rahvusliku käsitöö väärtustamisel edasiarendamisel ja hoidmisel.
 
Ettepanekuid Pärandihoidja sõle saamiseks võivad teha VRKK liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid ja eraisikud. Otsuse teeb VRKK juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind.
 
Tänuüritus toimub 10. mail Tõrva Kirik-Kammersaalis, kus antakse üle pärandihoidja sõled ja Valga Maavalitsus tunnustab Aasta Ema.
 
Ootame täidetud ankeete hiljemalt 1. aprilliks 2013 aadressile margetadolder@gmail.com või postiga Eha Mandel, Kesk 12, Valga Maavalitsus.
 
Marge Tadolder
56 466 720
 
Allikas: www.valgamv.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee