Uudised ja teated

Maaparandusest

13. märts 2013

Põllumajandusamet tuletab maaomanikele meelde, et kevadel lume sulamisega ja ka  suvel liigsademetega tekkivat vett aitavad ära hoida korrashoitud kraavid  ning nende korrashoiu kohustus lasub maaomanikul. 

Korras tuleb lisaks hoida ka drenaažikaevud, eelkõige kaevude luugid. See on vajalik, et vältida inimeste ja loomade kukkumist kaevu, mis omakorda võib lõppeda traagiliselt.

Probleemist on pikemalt kirjutanud Põllumajandusameti Valga keskuse juhataja asetäitja Anne Tonts. Loe!
 
Allikas: www.pma.agri.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee