Uudised ja teated

Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotluste tähtaeg on 1.aprill

13. märts 2013

Valga Maavalitsus annab teada, et tähtajaga 01. aprill saab esitada taotlusi Kohaliku Omaalgatuse Programmi.

Taotlused tuleb esitada projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse.

Taotlusvoorus saab projekte esitada nelja meetmesse:

·         Meede 1 „Kohalik areng"

·         Meede 2 „Kogukonnapärand"

·         Meede 3 „Kohaliku elukeskkonna parandamine ja kogukonnateenused"

·         Meede 4 „Õpiringid"

Taotlejaks võivad olla:

·         avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik

·         avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel

·         seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates (külades, alevikes, alevites, linnades)

 

Programmi infopäev toimub 18. märtsil kell 12 Valga Maavalitsuses.

Registreerimine ja lisainfo:

Infopäeval osalemist teada anda hiljemalt 13. märtsiks  telefonil 766 6137 või e-posti aadressil marika.muru@valgamv.ee .

 

Programmi dokumendid on kättesaadavad KÜSK kodulehel  www.kysk.ee

 

Allikas: www.valgamv.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee