Uudised ja teated

Tehnikahuvi leiab rakendust

07. märts 2013

MTÜ Motoklubi K&K on asutanud tehnikahuvilistele lastele ja noortele huvialakooli Valgamaa Noorte Tehnikakeskus, mis pakub erinevaid võimalusi tehnika valdkonnaga tutvumiseks ja sihipäraseks tegelemiseks.  

Tehnikakeskuse käivitamise projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekt „Valgamaa  Noorte Tehnikakeskus“ on koostööprojekt, kus läbi huvikooli loomise tugevdatakse kodanikealgatuse jätkusuutlikust ning koostöös avaliku halduse organisatsioonidega luuakse Valgamaale uus Lõuna- Eestis elavatele tehnikahuvilistele  lastele ja noortele suunatud keskkond. Projekti raames põhiteenusena  käivitatakse  huvikooli õppeprogrammid ja alaealiste komisjoni poolt suunatud noorte sotsiaalprogramm, tugiteenustena käivitatakse liiklusohutusalased teemalaagrid  ja korraldatakse Euroopa Noorte  tehnikaspordi festival.
 
Alates jaanuarist saavad kõik 7–26 aastased lapsed ja noored Valgamaa Noorte Tehnikakeskuses osa võtta motokrossi ja quadkrossi  ringide tegevusest. Esialgu toimuvad ringid Valga-Tõlliste ja Tõrva–Helme piirkonnas, kuid plaanis on laieneda ka Otepääle ning laiemalt Lõuna-Eestisse: Tartumaale, Võrumaale. Huvialakooli ringid on nii statsionaarsed kui ka mobiilsed, kus saavad osaleda  õpilased üle kogu Eesti.
 
Ringides saab süvendatult õppida krossimootorratta ja quadiga sõitmist. Lisaks sõiduoskusele ning üldisele füüsilisele treeningule omandatakse ringitöö käigus ka baasteadmised tehnika remondiks ja hoolduseks ning turvalisuse tagamiseks tehnikaspordiga tegeledes. Läbi mitmete teemalaagrite saavad huvikooli õpilased teadmisi ja oskusi erinevates tehnikaspordiga seotud valdkondades.
 
Kõik 7-9 klassi tehnikahuvilised noored on oodatud Valgamaa Noorte Tehnikakeskuse  mehaanika ringi. Kui tunned huvi mootorite kallal nikerdamise vastu ning tahad osa saada lahedast seltskonnast, on see midagi Sinu jaoks! Ring alustab tegevust 09.03.2013. Tõrvas aadressil Viljandi tn 18. Juhendajaks on Üllar Jaani.
 
Huvialakooli ringid on suunatud nii nendele noortele, kes tunnevad huvi võistlusspordiga tegelemise vastu kui ka neile, kes soovivad saada tehnilisi teadmisi. 
 
Huvikooli juhataja
 
Marge Jaasi-Tamm
Tel. 56643773
 
Projektijuht
Teresa Sale
53866825
 
 
 
 
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee