Uudised ja teated

Volikogu istungil

01. märts 2013

 Veebruari  volikogu istungil arutati ja otsustati:

  • kehtesati valla munitsipaalharidusasutuste  uus palgakorraldus;
  • kinnitati vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseis. Alates 01.04.2013 suureneb sotsiaalhooldustöö spetsialisti ametikoht 0,2 ametikoha võrra ja avahooldustöötaja töökoht 0,1 koha võrra.
  • pärast 2. lugemist võeti vastu valla 2013.a eelarve;
  • võeti vastu määrus jäätmevaldajate registri asutamise ja registri pidamise korra kohta.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee