Uudised ja teated

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele

11. veebruar 2013

01.03.2013 - VALGA, Kesk tn 12, Valga Maavalitsus, kell 10.00-15.00 Sihtrühm: kõik toidukäitlejad.

Eesmärk: Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr.
852/2004 (29.04.2004)- toiduainete hügieeni kohta.
 
Käsitletavad teemad:
* toiduhügieeni põhimõtted
* mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
* toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
* toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja
selle vältimine
* toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
* käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
* puhastamine ja desinfitseerimine
* kahjuritõrje
* isiklik hügieen
* HACCP põhimõtted
* toitu käsitlevad õigusaktid
* toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete
täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Vajadusel venekeelsed konspektid ja testid.
Lektor: ülle Kaasik

Koolitustasu: 20 €, lisandub 20% käibemaks

Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi
positiivse täitmise korral tunnistust.

Registreerumine:

ülle Kaasik
Kaasik Koolitus Oü
55649399
www.kaasikkoolitus.eu

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee