Uudised ja teated

Volikogu istungil

31. jaanuar 2013

Jaanuari kuu volikogu istungil oli päevakorras 4 küsimust:

  • vallavanem andis ülevaate valla üldisest olukorrast. Ta rääkis rahavstikutoimingutest, valla finantsseisust, veeprojektist, läbirääkimiste käigust Riigi Kinnisvara AS-ga Pokardis, spordinurga avamisest Alal jms. Ühtlasi vastas vallavanem volikogu liikmete küsimustele;
  • maaleukomisjoni esimees Tõnis Järv tegi kokkuvõtte komisjoni tegemistest eelmisel aastal. Põhiprobleemideks on teede olukord ja sagedased elektrikatkestused;
  • raamatukogude juhatajad Kaie Tähe ja Erja Liivson  rääkisid oma tööst, kaasettekandega esines kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Liivi Arro;
  • toimus 2013.a eelarve eelnõu arutelu. Ettepanekuid oodatakse järgmise nädala jooksul.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee