Uudised ja teated

Vallavalitsuse istung

25. jaanuar 2013

Eile, 24. jaanuaril, toimunud vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati:

  • anda välja kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Holdre külas teostatud Holdre lossi elektriliitumise ja Omuli alajaama F3 rekonstrueerimise töödele;
  • väljastada Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Patküla reoveepuhasti elektriliitumiseks vajalike tööde ja sellega seotud ehitustööde teostamiseks;
  • 01.02.2013 - 31.01.2014 otsustati lugeda korrldatud jäätmeveoga mitteliitunuks Toika kinnistu Linna külas, Niidu kinnistu Patküla külas, Poolsaare kinnistu Roobe külas, Lutsinamäe kinnistu Kirikuküla külas; Mäeotsa kinnistu Patküla külas, Tire kinnistu Linna külas, Jõe I kinnistu Patküla külas, Tehvandi kinnistu Kalme külas, Vaalu kinnistu Koorküla külas, Rootsimäe 4 kinnistu Patküla külas, Uue Vilsi kinnistu Patküla külas, Lepiku kinnistu Roobe külas, Kase kinnistu Roobe külas, Vanausse kinnistu Karjatnurme külas, Saare kinnistu Kalme külas;
  • ehitus- ja majandusnõunik ning vallavanem andsid ülevaate läbirääkimiste seisust  Riigi Kinnisvara AS-ga Pokardi varade suhtes. RKAS juhatus on otsustanud anda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised OÜ Helme Teenus kasutusvaldusse ja tee avalikuks kasutamiseks. Lepingud kavatsetakse sõlmida veebruaris;
  • räägiti plaanitavatest muudatustest valla arvutite hooldamisel;
  • otsustati ühe inimese suunamine 3.-ks kuuks Taageperas asuvasse hooldekodusse valla eelarvest finantseeritavale kohale;
  • kuulati pearaamatupidaja informatsiooni rahvamajade, spordibaasi, muuseumide jt tulude laekumise kohta eelmisel aastal.  Osade teenuste hindu planeeritakse lähiajal tõsta;
  • arutluse all olid vallavalitsusele viimasel ajal laekuvad pretensioonid matuseteenuse osutamise kohta Helme kalmistul. Otsustati pöörduda koguduse nõukogu poole;
  • vallavanem andis ülevaate veeprojekti seisust;
  • eelarves kultuuriürituste toetusteks eraldatud summast otsustati toetada 40. euroga ansambel Hermes juubelikontserdi korraldamist ja 100 euroga aprillis Tõrvas toimuva  kandle- ja lõõtspillimuusika kontserdi korraldamist
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee