Uudised ja teated

Aasta 2012 arvudes

04. jaanuar 2013

Seisuga 01.jaanuar  2013 on Rahvastikuregistri andmetel Helme valla elanikuks registreeritud  2174 inimest,  

võrreldes 01.jaanuari 2012 seisuga on valla elanike arv vähenenud  41  inimese  võrra.

2012. aasta jooksul tuli  Helme valda elama 62   inimest, lahkus 101 inimest. Vallasiseselt vahetas elukohta 43 inimest.
 
Sündis 25, suri 27  inimest.
 
Autor: Malle Hiller, tehniline sekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee