Uudised ja teated

Volikogu istungil

20. detsember 2012

Detsembri kuu volikogu istungil arutati ja otsustati:

  • kehtestati osaliselt uued piirmäärad eluruumi alalistele kuludele toimetuleku määramisel;
  • kinnitati täiendavate sotsiaaltoetuste määrad. Uuest aastast suurenevad matusetoetus, 1.kl astuja toetus, laste jõulupaki toetus, lasteaiatoidu toetus ja muutub koolilõpetajatele toetuse määramise kord;
  • muudeti puudega lapse hooldajatoetuse määrasid;
  • võeti vastu hooldajatoetuse ja puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise uus kord;
  • võeti vastu otsus riikliku teeregistri korrastamiseks;
  • toimus valla 2013.a eelarve 1. lugemine;
  • haridus- ja kultuurikomisjoni tööst andis ülevaate komisjoni esimees Liivi Arro.
Autor: vallasekretär Tiina Õunpuu
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee