Uudised ja teated

Valgamaa ettevõtted ootavad käibe kasvu

13. november 2012

Valgamaa ettevõtted ootavad 2013. aastal käibe kasvu, näitab SEB poolt maakonna ettevõtteklientide seas korraldatud kiirküsitlus.

Käibe kasvu näevad peaaegu kõik vastanud ettevõtted, kusjuures kaheksa protsendi arvates kasvab käive rohkem kui 15 protsenti.

Investeeringuid kavandab järgmisel aastal 54 protsenti SEB küsitletud 24 ettevõttest, kusjuures kõigist firmadest 46 protsenti kavatseb investeerida üle 30 000 euro. Samas kolmandik vastanutest ei ole veel selles vallas otsuseid teinud.
 
Valgamaal küsitletud ettevõtetest 33 protsenti planeerivad tuleval aastal suurendada aktiivsust eksporditurgudel, seejuures 17 protsenti kõigist küsitletutest kavatseb siseneda uutele turgudele. Uuendustegevusi toodete või teenuste vallas kavandab järgmisel aastal 38 protsenti vastanutest, seda nii tootmis- kui ka teenindusettevõtetes.
 
Vastanutest 21 protsenti kavatseb töötajaid juurde võtta ning ülejäänud 79 protsenti töötajate arvu ei muuda; töötajate arvu vähendamist ei kavanda ükski vastanu.
 
SEB viib oktoobris ja novembris läbi suure nõustamisprojekti, mille raames külastavad panga esindajad ligikaudu 900 Eesti väikest ja keskmise suurusega ettevõtet kõigis 15 maakonnas. Eesti teedel liigutakse kümne SEB värvides väikeautoga Smart, millega tuletatakse ka meelde keskkonnasäästlike liikumisviiside tähtsust.
 
Nõustamisprojekti raames viib SEB läbi ka küsitluse, kus maakondade ettevõtted saavad anda hinnanguid oma 2013. aasta käibe arengutele, töötajate arvu muutumisele, ekspordi- ning innovatsioonikavadele ja planeeritud investeeringutele.
 
Lisainfo:
 
Silver Vohu
Kommunikatsioonijuht
SEB
tel: 66 55 393
mob: 52 111 70
 
Allikas: www.seb.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee