Uudised ja teated

Volikogu istungil

26. oktoober 2012

Eilsel volikogu istungil arutati ja otsustati:

  • kuulati ülevaadet valla üldisest olukorrast. Vallavanem rääkis rahvastikusündmustest, finantsseisust, käimasolevast veeprojektist, asulate valgustuse probleemidest, kohtumisest Riigi Kinnsivara AS esindajatega seoses Pokardi asumiga;
  • otsustati anda Keskkonnateenused AS-le (varem nimega AS Veolia Keskkonnateenused)  Helme vallas korraldatud jäätmeveo õigus alates 01.jaanuar 2013 kuni 31.detsember 2017;
  • otsustati tunnistada kehtetuks volikogu otsus Trahteri kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta. Kuna planeering sisaldab valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, tuleb planeering enne kehetstamist esitada maavanemale järelvalve teostamiseks;
  • otsustati nõustuda loa andmisega Agron Halduse OÜ-le Roobe külas asuva Põlde kinnistu omandamiseks;
  • täiendavalt võeti päevakorda ja otsustati võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv korteriomand nr 6, Ala 138;
  • kuulati Ave Visori ülevaadet sotsiaalkomisjoni tööst ja komisjoni ettepanekuid   sotsiaaltoetuste määrade muutmiseks 2013. aastal.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee