Uudised ja teated

Volikogu istungil

03. oktoober 2012

Volikogu istungil 28.septembril oli päevakorras neli küsimust.

Kuulati ülevaadet OÜ Helme Teenus tegevusest. Sõna võtsid OÜ Helme Teenus juhataja Vello Eirand, nõukogu esimees Andres Jurs ja vallavanem Tarmo Tamm. Räägiti valla veemajandusprojektist, soojamajandusest, valmisolekust talviseks teede hoolduseks ja tööst võlgnikega.

Enampakkumise korras otsustati võõrandada vallale kuuluv korteriomand nr 8, asukohaga Ala 140. Korteriomandi alghinnaks määrati 1200 eurot.

Vallale kuuluv korteriomand nr 29, asukohaga Ritsu 25 Linna külas otsustati tunnistada sotsiaaleluruumiks.

Kinnitati valla eelarvestrateegia aastateks 2013 - 2016.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee