Uudised ja teated

Teade 1. klassi minevate laste vanematele

13. juuli 2012

Helme vallavalitsus maksab ka käesoleval aastal toetust 1. klassi minevate laste vanematele.

Toetus on ühekordne ja määratakse igale esimesse klassi astuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistris on koolimineku aasta 1. jaanuari seisuga Helme vald.

Esimesse klassi astuja toetust makstakse sellekohase avalduse alusel. Avalduses palume ära märkida lapse nimi, isikukood, millisesse kooli laps õppima asub ning taotleja arveldusarve number. Toetuse suurus on 35 eurot ja toetuse maksmist alustab vallavalitsus 1. augustist 2012.

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee