Uudised ja teated

Detailplaneeringu algatamine

10. juuli 2012

Helme Vallavolikogu  26.04.2012.a otsusega nr 10 algatati Helme vallas Pilpa külas Uusranna ja Väikeranna kinnistute detailplanering. Planeeringu eesmärgiks on Tündre järve ääres Tündre looduskaitsealal asuvate kinnistute ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse, liikluse korraldamise, tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine. Planeeringu algatamise korralduse- ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Helme Vallavalitsuses (Tartu tn 20, Tõrva) ja Helme vallla kodulehel.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee