Uudised ja teated

Helme valla veemajandusprojekt

18. juuni 2012

15.06.2012 sõlmiti OÜ Helme Teenus ja AS Valmap Grupp vahel kolm projekteerimis-ehituslepingut Helme valla veemajandusprojekti elluviimiseks.

Lepingute maksumused osade kaupa olid järgnevad:

Osa 1. Helme, Patküla, Linnaküla ja Alaküla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine maksumusega 1 558 148,76 eurot.

Osa 2. Veetöötlusjaamade projekteerimine ja ehitamine 660 362,22 eurot.

Osa 3. Reoveepuhastite projekteerimine ja ehitamine 393 498.- eurot.

Projekti raames rekonstrueeritakse Helmes, Patkülas, Ala külas ja Linna külas kokku 6,6 km veetorustikke (sh majaühendusi ca 109 tk); 6,5 km kanalistasioonitorustikke (sh majaühendusi ca 101 tk); 0,2km survekanalisatsioonitorustikke; 2 reoveepumplat; 5 puurkaev-pumplat koos veetöötlusjaamade ehitusega; likvideeritakse 2 puurkaevpumplat ning rekonstrueeritakse 2 reoveepuhastit.

Projekt elluviimise lõpptähtaeg on 28.06.2013.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest 83 % ulatuses ja Helme Vallavalitsuse poolt 17 % ulatuses.

 

Indrek Tamberg

Projektijuht

AS Infragate Eesti

 

AS Infragate Eesti  on OÜ Helme Teenus esindaja  veemajandusprojekti  elluviimisel ja projekteerimis-ehitusprojekti omanikujärelevalve teostamisel. 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee