Uudised ja teated

Esmaspäevani saab esitada valla aukodaniku kandidaate

13. juuni 2012

Aukodaniku nimetus antakse   isikule erilise auavaldusena Helme vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks. Avaldused palume esitada vallavalitsusele 18.juuniks.
 
Helme valla aukodaniku statuut.
 
Valla aukodanik 2006.a   Sven Malm
Valla aukodanik 2007.a   Karl Käsper
Valla aukodanik 2008.a   Lembit Eelmäe
Valla aukodanik 2009.a   Peep Leppik
Elutööpreemia 2010.a     Asta Aija
Valla aukodanik 2011.a   Lembit Mäesalu
 
 
Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee