Uudised ja teated

Mais tehakse mopeedide registreerimiseelset ülevaatust ka Tõrvas

09. mai 2012

Alates möödunud aasta 1. juulist muutus kohustuslikuks teeliikluses osaleva mopeedi registreerimine liiklusregistris.

Kuna uus liiklusseadus andis mopeedijuhtidele selleks aega 12 kuud, mis on peagi täitumas, pakub Maanteeamet maikuu jooksul erandkorras võimalust registreerimiseelne ülevaatus ära teha kodulähedases väikelinnas. Maanteeamet toob mopeedide registreerimiseelse ülevaatuse klientidele lähemale, külastades graafiku alusel maakondade suuremaid tõmbekeskusi, kuna mopeedi transportimine lähimasse liiklusregistri büroosse võib regioonikeskustest kaugel elavate mopeediomanike jaoks osutuda keeruliseks.
 

Valgamaal saab mopeedide erakorralisele registreerimiseelsele ülevaatusele tulla Otepääle ja Tõrva. Otepääl on võimalik oma mopeede esitleda ORT Tehnoülevaatuse sõidukite tehnilise vastavuse kontrolli punktis (Tehase 2) 22. mail kell 14-18 ning Tõrvas Tõrva gümnaasiumi vana katlamaja juures (Puiestee 1) 24. mail kell 14.00-18.00.
 

Dokumendid kaasa
Et mopeedi saaks liiklusregistris arvele võtta, tuleb sõiduk eelnevalt ette näidata liiklusregistri büroo töötajatele. Ettenäitamisel peab mopeed olema tehase koosseisus (sh. tulede ja tahavaatepeegliga) ning vastama kehtestatud tehnonõuetele.


Registreerimiseks tuleb kaasa võtta ka mopeediga seonduvad dokumendid. Mopeedid, millel puuduvad sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid ja/või sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument, registreeritakse omaniku kirjaliku kinnituse alusel. Sellisel juhul piisab kuni 1. juulini 2012 ülevaatusel seletuskirja esitamisest sõiduki omandamise kohta.
Lisaks on mopeedi registreerimise juures oluline arvestada asjaolu, et mopeedi saab registreerimiseelseks ülevaatuseks esitada küll alaealine isik, kuid registreerimistoimingut saab taotleda üksnes täiskasvanu.
Eelnevalt tasuda riigilõiv


Enne erakorralistesse ülevaatuspunktidesse tulekut palub Maanteeamet maksta ära riigilõiv ning võtta kaasa vastav maksetõend. Mopeedi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 9,58 eurot ja mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest 6,39 eurot. Kokku tuleks Rahandusministeeriumi kontole tasuda riigilõivu 15,97 eurot. Makse rekvisiidid on võimalik leida Maanteeameti kodulehelt www.mnt.ee<http://www.mnt.ee> rubriigist „Riigilõiv“.
Lisaks kehtestatud korras liiklusregistrisse kandmisele ja riiklikele registreerimismärkidele laieneb mopeedidele alates 1. juulist 2012 ka kohustuslik liikluskindlustus.
Maanteeameti Valga büroos saab mopeede registreerimiseks esitleda tavapärastel aegadel – esmaspäevast reedeni kell 8.45-17.00.

Lisaks: Milline sõiduk on mopeed?
Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on 25-45 kilomeetri tunnis ja mille mootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit või mille mootori võimsus ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Lisainformatsioon:
Raimo Ronimois
Maanteeameti lõuna regiooni direktori asetäitja liiklusohutuse ja liiklusregistri alal
GSM: +372 50 45 168
Lauatelefon: +372 7 383 852
Raimo.Ronimois@mnt.ee<;mailto:Raimo.Ronimois@mnt.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee