Uudised ja teated

Volikogu istungil

27. aprill 2012

Aprilli kuu volikogu istungil andis vallavanem ülevaate valla üldisest olukorrast.

Ülevaate valla eelarve täitmisest I kvartalis esitas  pearaamatupidaja Malle Aavastik. Kinnitati OÜ Helme Teenus põhikirja uus redaktsioon. Helme valla 2011.a  ja 2012.a majandusaastaye aruannete auditeerijaks määrati KMRA Audiitorbüroo. Viidi sisse muudatus vallavanema asendamise korras. Otsustati võtta EELK Helme Maarja koguduselt üle Helme kalmistu hooldamine (heakorra tööd). Algatati  Uusranna ja Väikeranna kinnistute detailplaneeringu koostamine. Ala-Taagepera piirkonna arengust ja kohalikust omaalgatusest kõnelesid vallavanem Tarmo Tamm,  külaseltside esindajad  Peeter Arro ja Ants Piirsalu ning kohalikud ettevõtjad Georg Gorbatenko ja Indrek Valner.

 

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee