Uudised ja teated

Pankrotihaldur müüb kordus enampakkumisel pankrotivara hulka kuuluva vara

24. aprill 2012

Korteriomand, eluruum nr 9, üldpinnaga 32,20 m2 (registriosa number 2173340, katastritunnus 20301:004:2200), asukohaga Ritsu 10, Linna küla, Helme vald, Valgamaa.

Korteriomand ei ole koormatud õigustega kolmandate isikute kasuks.

Alghind 100 (ükssada)  eurot.

Varaga saab tutvuda selle asukohas leppides eelnevalt kokku tel 5226141 (hr. Vello Eirand).

Enampakkumine toimub halduri juures 16.mail 2012 kell 12.00 Uus 9/11-33, Tartu.

Ostja peab kohe pärast pakkumist tasuma ostuhinna kuni 12 700 eurot. Kui hind ületab 12 700 eurot, siis koheselt pärast enampakkumist kuulub tasumisele 1/10 ostuhinnast ja ülejäänud osa 15 päeva jooksul.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik võib kuni enampakkumise alguseni esitada pankrotihaldurile kirjaliku hinnapakkumise, kus peavad sisalduma järgmised andmed:

1) hinnapakkuja nimi, isiku- või registrikood, elukoht või asukoht ning kontaktandmed;

 2) vara üldine kirjeldus (sh kinnisasja registriosa number ja asukoht); 3) vara eest pakutav hind; 4) kui ostu finantseerib krediidiasutus, siis garantiikiri, mis peab olema kehtiv vähemalt 15 päeva pärast enampakkumise toimumist.

 Kirjalik hinnapakkumine tuleb esitada (saata) suletud ümbrikus märkega „ Aare Lavin pärandvara enampakkumine“ pankrotihaldurile hiljemalt enampakkumise alguseks aadressil Uus 9/11-33 50603 Tartu.

 Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole haldurile veel teatatud, ja neid õigusi halduri nõudmisel põhistada. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist haldurile teatavaks ja halduri nõudmise korral need põhistada.

Täiendav info enampakkumise kohta tel. 50 46694.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee