Uudised ja teated

Helme valla veemajandusprojekti hankele laekus kokku kuus pakkumist

24. aprill 2012

30 märtsil kuulutati välja riigihange Helme valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde töövõtja leidmiseks.

Hange on jaotatud kolmeks osaks:

Osa I - Helme aleviku, Patküla, Linna ja Ala küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd, mille raames:

- rekonstrueeritakse ca 6,6 km veetorustikke ja ca 109 majaühendust;

- rekonstrueeritakse ca 6,5 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ca 101 majaühendust;

- rekontrueeritakse ca 0,6 km survekanalistatsioonitorustikku;
- rekonstrueeritakse 2 olemasolevat reoveepumplat;

Osa II - Helme aleviku, Patküla, Linna ja Ala küla veepuhastusjaamade (puurkaevpumplate) rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd, mille raames:

- rekonstrueeritakse 5 puurkaevpumplat;

- likvideeritakse 2 puurkaevpumplat;

- teostatakse 3 puurkaevude videouuringut;

Osa III - Patküla küla ja Ala küla reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd, mille raames:
-rekonstrueeritakse 2 reoveepuhastit;

Pakkumusi sai esitada ühele või mitmele osale.

Pakkumuste esitamise tähtajaks 23. aprill 2012 laekus hanke kolmele osale kokku kuus pakkumust. Loodame eduka pakkuja või pakkujad välja selgitada järgmise nädala reedeks, 04. mai 2012.

Tööde kavandatav algusaeg on 1. juuni ning lõppkuupäev 2013. aasta 14. juuni.

Projekti rahastavad OÜ Helme Teenus, Helme vald ning Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Autor: OÜ Helme Teenus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee