Uudised ja teated

Eramajade rekonstrueerimise toetus

09. aprill 2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister allkirjastas 5. aprillil määruse, mille kohaselt on rekonstrueerimistoetust võimalik taotleda kuni 40% ulatuses.

Määruse järgi sõltub toetuse määr eramus saavutatud energiatõhususe klassist. D-klassi energiamärgise korral toetatakse renoveerimist 25 ning C-klassi energiamärgise saavutamisel 40 protsendi ulatuses tööde maksumusest.

Eramute rekonstrueerimistoetuse minimaalne määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta. Hinnanguliselt saab olemasolevate määrade juures toetada u 300 eramut.

Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel elektrienergia tootmiseks.

Määruse järgi toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas.

Täpsem info toetuse taotlemise kohta avaldatakse KredExi kodulehel hiljemalt 16. aprilliks.

Toetustaotluste vastuvõtmine algab 30. aprillil.

Allikas: www.kredex.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee