Uudised ja teated

Pankrotihaldur müüb kordus enampakkumisel pankrotivara hulka kuuluva vara

27. märts 2012

1. Korteriomand, eluruum nr 18, üldpinnaga 47,70 m2 (registriosa number 2232740, katastritunnus 20301:004:1830), asukohaga Ritsu 25, Linna küla, Helme vald, Valgamaa.

Korteriomand ei ole koormatud õigustega kolmandate isikute kasuks.

Alghind on 700 (seitsesada)  eurot.

Varaga saab tutvuda selle asukohas leppides eelnevalt kokku tel 56694 289 (hr. Toomas Timpson).

2. Korteriomand, eluruum nr 9, üldpinnaga 32,20 m2 (registriosa number 2173340, katastritunnus 20301:004:2200), asukohaga Ritsu 10, Linna küla, Helme vald, Valgamaa.

Korteriomand ei ole koormatud õigustega kolmandate isikute kasuks.

Alghind 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

Varaga saab tutvuda selle asukohas leppides eelnevalt kokku tel 5226141 (hr. Vello Eirand).

Enampakkumine toimub halduri juures 17.aprillil 2012 kell 11.00 Uus 9/11-33, Tartu.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisrahana 10% alghinnast pankrotihaldur Tiia Kalaus ametialasele arvelduskontole nr 1011605673222 SEB Pangas hiljemalt enampakkumise alguseks. Tagatisraha arvatakse enampakkumise võitnud ostuhinna sisse. Enampakkumist mitte võitnud isikutele tagastatakse tasutud tagatisraha viivitamatult pärast enampakkumise lõppemist.

Ostja peab kohe pärast pakkumist tasuma ostuhinna kuni 12 700 eurot. Kui hind ületab 12 700 eurot, siis koheselt pärast enampakkumist kuulub tasumisele 1/10 ostuhinnast ja ülejäänud osa 15 päeva jooksul.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik võib kuni enampakkumise alguseni esitada pankrotihaldurile kirjaliku hinnapakkumise, kus peavad sisalduma järgmised andmed:

1) hinnapakkuja nimi, isiku- või registrikood, elukoht või asukoht ning kontaktandmed;

 2) vara üldine kirjeldus (sh kinnisasja registriosa number ja asukoht); 3) vara eest pakutav hind; 4) kui ostu finantseerib krediidiasutus, siis garantiikiri, mis peab olema kehtiv vähemalt 15 päeva pärast enampakkumise toimumist.

 Kirjalik hinnapakkumine tuleb esitada (saata) suletud ümbrikus märkega „ Aare Lavin pärandvara enampakkumine“ pankrotihaldurile hiljemalt enampakkumise alguseks aadressil Uus 9/11-33 50603 Tartu.

 Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole haldurile veel teatatud, ja neid õigusi halduri nõudmisel põhistada. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist haldurile teatavaks ja halduri nõudmise korral need põhistada.

Täiendav info enampakkumise kohta tel. 50 46694.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee