Uudised ja teated

Mulgimaa uhkuse auhind

23. märts 2012

Alates 2012. aastast annab Mulgi Kultuuri Instituut välja Mulgimaa uhkuse auhinda.

Auhinnale võivad kandideerida kõik soovijad: asutused, ettevõtted, juriidilised ja füüsilised isikud, eraisikud, koolid, ühingud, seltsingud, ettevõtjad, sealhulgas mittemulgid.

Auhinna eesmärk on hoida mulgiks olemist ja mulgi rindel tegutsemist au sees.

Igal aastal antakse välja kuni kaks auhinda, millega tunnustatakse kas pikaaegset tööd mulgi murde ja mulgi meele edasikestmise heaks, uut head algatust oma keele ja meele ergutamisel või mõnda muud olulist tegu mulkide toetamisel ja edendamisel.

Auhinna väljaandmisel arvestatakse:

  • kuidas mulkide identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse;
  • kuidas mulgi identiteedi ja enesest lugupidamisega väljaspool kodu silma jäädakse;
  • kuidas mulkide identiteeti ja enesest lugupidamist edasi kantakse ja noortele edasi antakse;
  • kuidas mulgi tegemisi toetatakse ja edendatakse.

Auhinna kandidaate võivad esitada nii eraisikud kui asutused-organisatsioonid. Auhinna soovija võib ka ise ennast välja pakkuda. Vormikohane (Lisa 1) kirjalik ettepanek saata Mulgi Kultuuri Instituudile aadressil Pärnu mnt 30A, Abja-Paluoja, 69403, Viljandimaa  või e-postiga aadressile instituut@mulgikultuur.ee 30. aprilliks 2012.

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja kutsub kokku hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad 11 Mulgimaa omavalitsuse juhti (Abja, Halliste, Karksi, Helme, Paistu, Tarvastu, Pärsti, Hummuli, Põdrala vallavanemad ning Tõrva ja Mõisaküla linnapea).

Auhinnaks on tänukiri ja meene, mis iseloomustavad Mulgimaa ilu ja erilisust. Auhinna juurde käib ka sihtotstarbeline rahaline preemia 300 eurot.

Auhinna saaja kuulutatakse välja ja auhind antakse üle II Mulgi peol, 09. juunil 2012, Tõrvas.

Vajaduse korral antakse välja mitu auhinda või jäetakse auhind välja andmata.

Auhinna statuuti, hindamiskomisjoni koosseisu ja auhindamise põhimõtteid saab muuta Mulgi Kultuuri Instituudi üldkoosoleku otsusega.

Allikas: www.mulgikultuur.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee