Uudised ja teated

Koormuspiirangu kehtestamine Helme valla teedel

15. märts 2012

Helme Vallavalitsuse 14. märtsi 2012.a määrusega nr 2 on Helme valla teedel alates 16. märtsist 2012 kehtestatud koormuspiirang 8 tonni.

Mootorsõidukid tegeliku massiga üle 8 tonni võivad valla teedel liigelda ainult vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Piirang kehtib kuni määruse kehtetuks tunnistamiseni.

Info: ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs    andres.jurs@helme.ee, 766 8453, 506 9331.

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee