Uudised ja teated

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

15. märts 2012

Neljapäeval, 15. märtsil algusega kell 11 korraldab Valga Maavalitsus kohaliku omaalgatuse programmi infopäeva, et taotlemise korda, tingimusi ning taotlusvormi täitmist tutvustada.  

Infopäev toimub Valga maavalitsuse I korruse suures saalis. Kohaliku omaalgatuse programmi toetus on mõeldud nii maaelanikele kui ka linnakodanikele oma koduümbruse korrastamiseks, kohaliku elu edendamiseks ja kogukonna tugevdamiseks.

Programmi eesmärk on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise. 
Programm toetab kogukonnaliikmete koolitamist ja kohaliku arengu kavandamist, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ning kohaliku elukeskkonna parandamist.

Järjekordne taotluste esitamise tähtaeg on 2. aprill 2012.

Toetust võivad taotleda avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1 600 eurot. Taotlused tuleb vastaval vormil esitada projekti elluviimise asukohajärgsele maavalitsusele.

Infopäev on tasuta, osalejatel palutakse registreeruda e-posti aadressil marika.muru@valgamv.ee või telefonil 766 6137 hiljemalt 13. märtsiks.

Info programmi kohta Valga maavalitsuse spetsialist Marika Muru telefonil 766 6137 ja internetiaadressil www.eas.ee.

 

Kaja Mõts, Valga Maavalitsuse avalike suhete juht

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee