Uudised ja teated

12.-18. märtsini on Ala põikoolis Eesti looduskaitse rändnäitus

13. märts 2012

Rändnäitus „Hoia, mida armastad!” on pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale.

Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu meie looduse mitmekesisusele ja kaitsele ning selle sihtgrupiks on üldhariduskoolide õpilased. Näitus koosneb Eesti looduskaitset tutvustavatest kümnest vibustendist. Stendide alateemadeks on: milleks loodust kaitsta, mida ja keda ja kuidas looduses kaitsta, kuidas looduses käituda. Näitusel on ka kuus mängulist eksponaati, mille abil saab näiteks otsida loomade kodusid, aidata loomi neid varitsevatest ohtudest mööda, võrrelda meie kodude mõju keskkonnale, mängida looduskaitseteemalist põrandamängu. Välja on töötatud töölehed ja ristsõnad, mis aitavad kinnistada näitusel kogutud teadmisi .
 

Valgamaal rändab näitus kolmes koolis: Puka Keskkoolis, Ala põhikoolis ja Valga Jaanikese koolis

 

Autor: Evelyn Tamm, Ala põhikooli loodusainete õpetaja
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee