Uudised ja teated

Projekti Still Active abiga

08. aprill 2011

Tänu projektile „Still Active” on valminud korrastatud ruumid Helmes. Asukoha valik osutus just selliseks tänu sellele, et antud ruumides tegutseb kohalik kogukonna aktiiv, kes saavad läbi käimasoleva projekti ise olla üheks eredaks näiteks oma koos tegutsemisega meie lõunanaabritele. 

Peale piiriülese Läti – Eesti ühisprojekti lõppemist  jäävad ruumid koos uue sisustusega aktiivse kohaliku kogukonna kasutusse. Tänu just uuenenud sisustusele on võimalik tunda end mugavalt ühistegemistes nii Helme valla külaseltside liikmetel , kohalikel käsitöö harrastajatel, kui internetiteenuste kasutajatel ja ka külalistel. Remondi läbinud ruumid said endale nõuetele vastava valgustuse, kaasaegsed lae- ja põrandakatted ning seinad uue värvi. Mööbel soetati põhimõttel, et võimalik oleks läbi viia koolitusi kuni neljakümnele osalejale sealhulgas on võimalus tööd läbi viia ka  grupitöödena.

Esimene koolitus korrastatud ruumides projekti raames „Still Active” toimub 7 ja 8 aprillil. Koolitusest võtavad osa  nii Läti kui Eesti poolelt kokku vähemalt kolmkümmend osalejat. Koolituse läbiviiaks on suurte koostegemiste õpetamise kogemustega MTÜ Partnerlus  (koolitaja Astrid Org).

   

Autor: Andrus Lepikov projektijuht
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee